ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ
Autobusová doprava ve Středočeském kraji kraji

Středočeská integrovaná doprava - SID

Od roku 2005, kdy došlo ke schválení návrhu Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje, včetně tarifů a stadardů, dochází k postupné integraci dopravců do uvedeného, specifického systému. Systému specifického tím, že je úzce vázán ve svém středu na jiný IDS, tj. na pražský PID. Během této integrace se počítá samozřejmě i se železniční dopravou.
Předpokládaný harmonogram integrace oblastí:
2005 části Rakovnicka, Kolínska, Kladenska, Kutnohorska
2006 části Kolínska, Berounska
2007 části Nymburska, Benešovska
2008 části Mladoboleslavska, Mělnicka
2009 části Příbramska,
2010 dokončení oblasti Kladenska, Kolínska
2011 dokončení oblasti Nymburska, Berounska
2012 dokončení oblasti Benešovska,
2013 dokončení oblasti Mělnicka
2014 dokončení oblasti Příbramska
2015 dokončení oblasti Mladoboleslavska
Označení linek SID včetně dopravců:
A - Kladno - AUTODOPRAVA LAMER, ČSAD MHD Kladno, ČSAD Slaný
B - Rakovník - Anexia, Probo Trans Beroun, ČSAD MHD Kladno
C - Beroun - Probo Trans Beroun, ČSAD MHD Kladno
D - Příbram - Connex Příbram
E - Benešov- ČSAD Benešov
F - Kutná Hora - Connex Východní Čechy, ČSAD PolKost
G - Kolín - Connex Východní Čechy, OAD Kolín, MAD Kolín, ČSAD PolKost
H - Nymburk - OAD Kolín
I - Mladá Boleslav - bez integrace
J - Mělník - bez integrace
::Úvod ::Redakce ::Kontakt