ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ
Autobusová - meziměstská doprava
V této rubrice se Vás pokusíme seznámit se všemi dopravci, kteří provozují pravidelnou autobusovou dopravu především v Ústeckém, ale i Středočeském či Libereckém kraji. Tedy prozatím, v plánu jsou samozřejmě i jiné kraje. Zároveň se budeme snažit i zveřejňovat aktuální zprávy z veřejné autobusové dopravy. Co nenajdete v této rubrice, budou provozy MHD, byť některé linky mají meziměstský či dálkový charakter. Tyto provozy budou postupně zveřejňovány mezi městy v hlavní nabídce.
Jako největšího provozovatele v kraji lze považovat bývalou společnost ČSAD Bus Ústí nad Labem, která se přejmenovala na Dopravní podnik Ústeckého kraje. Ostatní provozovatelé spíše doplňují tohoto dopravce. U tohoto dopravce se budeme snažit zachytit aktuální vozový park jak v datech, tak ve fotogalerii.
Další výjimku, kterou jsme udělali, je samostaný přehled ekologické dopravy, která je v našem kraji zastoupena vozidly Ekobus. Jsou zde ale také v provozu vozidla Karosa, které v rámci GO byly předělány na plynový pohon. V tomto přehledu budou vozidla i jiných dopravců v případě, že budeme mít dostatek informací o vozidlech i jejich provozu v rámci Ústeckého kraje.
Nyní pro začátek jsme zpracovali tabulku dopravců dle licencí pro bývalý Severočeský kraj. Po reorganizaci krajské samosprávy byly některé obce nově zařazeny pod Liberecký kraj s tím, že licence zůstaly. Proto ostatní dopravci, kteří zajíždějí do Ústeckého kraje budou uvedeni ve složce "Jiní dopravci". Jejich vozový park nebude stálý, jelikož na tyto spoje nejsou zpravidla nasazovány stabilní vozy.
Pro severovýchod kraje je připravena integrovaná doprava
(13.03.2008, ČNDS)
Další autobusoví dopravci, Severočeská dopravní a.s. a ČSAD Semily a.s, se připojují k využívání síťové jízdenky REGIONet Labe – Elbe. S touto jízdenkou je už nyní možné snadné cestování po celém Ústeckém kraji (vlaky ČD a.s.), na Děčínsku a v okolí Drážďan. Umožňuje to dohoda Českých drah a.s, Dopravního podniku města Děčína a.s. a německého dopravního svazu VVO. REGIONet Labe – Elbe je síťová integrovaná jízdenka umožňující celodenní cestování za jednu cenu a na jedno odbavení. Tento projekt Ústecký kraj podporuje od počátku a krajští radní na dnešní (12. 3. 2008)
106. schůzi odsouhlasili přistoupení k REGIONetu smluvním dopravcům Ústeckého kraje Severočeská dopravní a.s. a ČSAD Semily a.s, kteří jsou připraveni se do něj zapojit k letošnímu 1. dubnu. Významně tak bude zvětšen region, v němž bude v Ústeckém kraji možné využívání kombinovaného cestování vlaky nebo autobusy. K oblasti obsluhované autobusy DPmDC se k 1. 4. mají připojit další, v nichž dopravu zajišťují Severočeská dopravní a.s. (Ústecko – sever) a ČSAD Semily a.s (Šluknovsko, České středohoří – východ)).
„Již nyní bylo možné na jednu jízdenku cestovat například z Dolní Poustevny do Ústí nad Labem na úřady a zpět, libovolně, s přestupy mezi vlaky a autobusy v rámci jednoho dne, navíc i přes Německo. Kdo bude chtít, tak si může zajet, stále na jednu jízdenku, do Drážďan. Jednoduchým pohledem na mapu je možné se přesvědčit, že od prvního dubna bude severovýchod kraje první oblastí v kraji se skutečnou, integrovanou dopravou. A s dalšími dopravci jednáme, umím si představit, že Regionet bude do konce roku platit v celém kraji. To je naše odpověď všem, kteří tvrdili, že dopravu v regionu chceme zlikvidovat a že nás komfort cestujících nezajímá,“ komentoval rozhodnutí Rady Ústeckého kraje hejtman Jiří Šulc.

Servisní informace
Ceny síťových jízdenek REGIONet Labe - Elbe:
pro 1osobu bez ohledu na věk ........................................ 200 Kč
pro 2 až 5 osob bez ohledu na věk .................................. 400 Kč
pro jízdní kolo (platí obdobně jako kombinovaný doklad) ..... 90 Kč

Síťová jízdenka REGIONet Labe - Elbe platí vždy do 4:00 hodin dne následujícím po dni, který je na ní vyznačen elektronickým výdejním zařízením (jízdenky vydávané ČD) nebo proděravěním odpovídajících číslic na předtištěných dokladech (jízdenky vydávané jinými dopravci v ČR nebo v Německu). (zdroj. ČD a.s.)
Místní autobusová doprava v Chlumci
(30.08.2006, Jan Maxa)
Malá revoluce v dopravní obslužnosti potká od prvního poprázdninového dne obyvatele Chlumce na Ústecku. Od 4.9. 2006 zde bude zahájen zkušební provoz místní dopravy. Přesto, že má tato podkrušnohorská obec v současnosti zajištěno kvalitní spojení s městy Teplice a Ústí n.L. a dokonce i relativní dostupnost s Děčínem neumožňuje profil a kapacita komunikací zajistit kapacitní dopravu do středu velké části sídlištní zástavby. Minibus společnosti Nord Bus najmutý Obecním úřadem však tuto možnost má a tak v rámci odzkoušení zájmu cestujících bude jako doplněk kapacitní MHD zajišťovat spojení do nepřístupných míst. Trasa o délce 9 km povede ze Strádova do Chlumce na točnu, kde poté okružní trasou kolem Zdravotního střediska a DPS objede sídliště Zalužanská a opětovným průjezdem přes točnu pokračuje do středu Žandova. Po stejné trase se pojede též v opačném směru. Místní doprava bude v provozu v pracovní dny od 6.00 do 16.30 hodin v počtu 10 párů spojů a náklady jsou hrazeny obcí. Pro cestující je tedy jízdné zdarma. Na schéma zkušebního provozu místní dopravy se můžete podívat zde. Další informace a fotografie z provozu provozu přineseme v den zahájení.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt