ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ

Aktuální zprávy ...

Teplické trolejbusy na dotace EU nedosáhly
(13.9.2008, Jan Maxa)
Šance pro masivní obnovu trolejbusů v Teplicích se nenaplnila. Projekt IPRM, který počítal se získáním finančních zdrojů z Evropských fondů nebyl úspěšný a dotace nebyla udělena (podrobnosti o projektu najdete v aktzualitě z 10.7.2008).
Teplice usilují o peníze z fondů EU na obnovu trolejbusů
(10.7.2008, Jan Maxa)
Na konci června 2008 proběhlo na Magistrátě v Teplicích veřejné jednání o integrovaném plánu rozvoje města, který se bude snažit o získání finančních zdrojů z Evropských fondů. Čím je "IPRM" zajímavý ? Jeho hlavním účelem je totiž kompletní obnova vozového parku trolejbusů a celkové zajištění bezbariérového pohybu po městě. Více o projektu ...
DP Teplice mění název na Veolia Teplice
(17.6.2008, Jan Maxa)
Dopravní podnik Teplice, s.r.o., který je ve vlastnictví Veolie Transport ČR a.s. se od 1.července 2008 mění na Veolia Transport Teplice s.r.o..
Změna názvu se v průběhu několika měsícu postupně viditelně projeví na označení autobusů, označníků, jízdních řádů a pochopitelně na všech dokumentech s podpisem firmy včetně jízdenek. Modrožlutobílé logo DP Teplice se tak brzy stane již jen historií.
Letní provoz bez výluky, stavba kruháku v Trnovanech začne na podzim.
(8.6.2008, Jan Maxa)
Letní období tradičně ve znamení velkých výluk se v letošním roce Teplicím vyhne - bohužel. Léta plánované, připomínkované a odkládané stavby kruhových křižovatek v Trnovanech a v Řetenicích ještě stále chystají teplické dopravě krušné chvíle. Připomeňme, že obě křižovatky se nacházejí v místě větvení trolejbusových tratí což však není příčinou oddalování jejich stavby. V Trnovanech se nakonec doopravdy letos začne stavět. Více informací zde
Nová organizace přepravy jízdních kol.
(2.5.2008, Jan Maxa)
Nečekanou novinku připravil DP Teplice s.r.o. pro cyklistické zájemce o každoroční odvoz na vrcholky Krušných hor. Po šesti letech provozu byla zrušena linka číslo 31-cyklobus a její funkci nahradily vybrané spoje linek číslo 141 a 142. Linka číslo 141 zajišťuje spojení v prakticky shodné trase a počtu spojů s původní linkou 31, ale jeden "cyklospoj" navíc vzniknul v trase linky 142, která jede na Komáří vížku nad městem Krupka. Protože se jedná o běžné linky příměstské dopravy staví autobus na všech zastávka avšak přeprava kola je umožněna pouze do vybraných zastávek. Schéma tras 2008 zde ...
Změna nastala též v tarifních podmínkách. Za osobu se platí dle běžných tarifních podmínek + 20,- Kč za jízdní kolo zůstalo zachováno. Výhodu tak mají zejména držitelé předplatních jízdenek avšak nové podmínky jsou výhodné pro většinu cestujících. Pro letošní rok bylo totiž plánováno na lince 31 zvýšení jízdného za osobu z 20,- na 25,- Kč. Jízda na Cínovec do druhého pásma přitom vyjde s elektronickou peněženkou na 23,60 a na Komáří vížku dokonce jen na 13,40. K tomu je pochopitelně potřeba přičíst též přepravné 20,- Kč za jízdní kolo. Oproti předchozím letům nahradila Karosy řady 732 v přepravě vleku Karosa B952 ev.č. 377.
Vypsána veřejná zakázka na dodavatele 5 nízkopodlažních trolejbusů
(28.4.2008, Jan Maxa)
Teplická MHD rozšíří bezbariérovost a zároveň bude pokračovat v obnově vozového parku trolejbusů. Město Teplice coby vlastník trolejbusové sítě vyhlásilo veřejnou zakázku na dodávku tří kusů dvanácti metrových a dvou kusů osmnácti metrových nízkopodlažních trolejbusů. Ty bude stejně jako ostatní trolejbusy provozovat současný dopravce DP Teplice s.r.o.. Záměr nákupu trolejbusů bych schválen radou města na konci roku 2007, ale v březnu 2008 byl na jednání zastupitelstva pozměněn poměr trolejbusů z původních dvou sólo a tří kloubových na současné tři sólo a dva kloubové. Nabídky lze podávat do 24.6. 2008. Termín realizace zakázky v předpokládané výši 55 mil. Kč bez DPH je nejpozději do 15.12. 2008.
Stručně požadavky zadavatele: Nové trolejbusy budou muset splňovat bezbariérovost u dveří v celé délce vozidla (max. nástupní výška 330mm), životnost vozidla 12 let, funkční rekuperaci, budou připraveny pro dodatečnou montáž agregátu pro nezávislý pojezd (100 kW) a poloautomatických sběračů. Napájení 600V DC, min. výkon motoru 200 kW resp. 240 kW (kloubový). Interiér musí umožňovat přepravu dvou invalidních vozíků + vůz musí být vybaven manuální nájezdovou plošinou.

V současné době jsou v Teplicích v provozu 4 vozy Škoda 24TrCitelis dodané v letech 2006 a 2007, které umožňují provoz a označení garantovaných spojů. Vzhledem k loňské situaci, kdy v době vyhlášení podávání nabídek již byla v diskuzích známa informace o hotových skeletech, dá se předpokládat, že i letošní zakázka bude ve znamení typu 24Tr a 25Tr. Trolejbusový provoz v Teplicích tak po letech diskutabilní stagnace obnovy dosáhne během tří let na konci roku počtu celkem 9 nízkopodlažních vozů a vyrovná se tak například na poměr 1:1 se sousedním Ústí nad Labem, kde oproti slibům obnova vozového parku začala naopak stagnovat.
Redakční informace
(19.4.2008)
Jak je z data posledních příspěvků dobře patrné, výrazně klesla frekvence aktualizací. Příčinou je bohužel velká pracovní zaneprázdněnost neboť autoři dopravních webů (v Teplické sekci tvoří redakci jedna osoba) berou tuto činnost jako zájmovou a v první řadě se musí věnovat výdělečné pracovní činnosti. Vzhledem k současné vytíženosti se proto v aktualizace bude omezovat na články a občasné postřehy. Materiálu je více než dost ... bohužel není čas na zpracování. Zda se tato situace změní ukáže teprve čas.
DP Teplice - Loučení s Karosami
(8.3.2008, Jan Maxa)
Konec éry kloubových Karos řady 700 definitivně nastal. V pátek 7.3. 2008 dorazila do vozovny DP v Teplicích skupina řidičů z Nitry, aby zde převzali celkem 7 kloubových Karos, které DP Teplice pronajal tamnímu dopravci. Hned odvezeno jich nakonec bude jen 6 neboť jeden vůz se musí podrobit opravě motorové části a odjezd bude mít opožděn. Tímto již definitivně v Teplicích končí přítomnost typu B 741 a C 744.
Odvezeny budou autobusy C744 ev.č. 506, 509 a 510, B741 ev č. 511 (odjezd bude o pár dní odložen), 512, 513 a B941 ev.č. 519.
Práce na silnici i trakčním vedení
(4.3.2008, Jan Maxa)
Přidán článek o výluce z roku 2002, kdy proběhla uzavírka a rekonstrukce ulice U Císařských lázní. Obsahemje též schéma výluky a naskenované fotografie. více zde ...
DP Teplice - Scanie v ostrém provozu s cestujícími !
(21.2.2008, aktualizace 23.2.2008, Jan Maxa)
Dvouměsíční administrativní maraton "Teplických" Scanií je ve finále. V pátek 22.února 2008 vyjedou dva autobusy Scania Omnilink ev. čísel 420 a 423 do pravidelného provozu s cestujícími. Autobusy budou vypraveny na šejdrová pořadí s přejezdy linek 127 s 132 a 121 s 125.
V průběhu následujících týdnů budou postupně zařazeny i ostatní autobusy v závislosti na absolvování STK a přeinstalování odbavovacího zařízení, palubních počítačů a digitálních transparentů ze starších autobusů, které jsou Scaniemi nahrazovány. Podle dosavadních jízd jsou autobusy Scania poměrně živá vozidla vhodná i do náročných podmínek a to i přes svou částečnou bezbariérovost a nízkou podlahu - řidič může totiž během jízdy na nerovném terénu zvednout výšku vozidla, v zastávce pochopitelně funguje a již první den byl uplatňován kneeling. Scanie přináší do teplického provozu řadu neobvyklých prvků jako je například čidlová ochrana prostoru dveří, klimatizace prostoru pro cestující či možnost (a hned i nutnost) komunikace řidiče přes mikrofon do prostoru cestujících.
Fotografie z prvního dne provozu obou autobusů a odhalení dalšího vozu připraveného pro provoz.
Teplice - 24 autobusů MHD v majetku města opět nabídnuto k prodeji
(20.2.2008, Jan Maxa)
V listopadu roku 2007 podal Magistrát města Teplice nabídku na odkoupení 24 autobusů MHD, které v nájmu provozuje DP Teplice s.r.o. (viz. aktualita z 12.10.2007). Podmínkou výběrového řízení bylo mimo jiné odkoupení všech 24 nabídnutých autobusů z nichž drtivá většina vykazovala stáří více jak 10 let a zahrnovala směs Karos řady 700 a 900, Slovinské TAM 323 a jeden Solaris Urbino 15. Prodejní cena celého "balíčku" vycházela z odhadní ceny a byla ve výši 16 504 400,- Kč bez DPH což je částka, která udělala nabídku prakticky neprodejnou.
Druhá nabídka zveřejněná v únoru 2008 na úřední desce Magistrátu již vychází podle odhadce města z cen "tržních", v praxi to však znamená snížení ceny všech nabídnutých vozů na polovinu. Například cena TAMbusu vychází z původních 406 tisíc na nových 203 tisíc. S ohledem na stáří většiny vozidel však třeba pro žádného dopravce jezdícího na základě smluv ZDO s KÚ, nemá koupě smysl. Prakticky jediné vozidlo stojící za pozornost je Solaris Urbino 15 v ceně 3 480 tisíc z roku výroby 2006 jehož koupě je však vázána i na zbytek starších vozidel což dělá celkovou cenu 8 252 200,- Kč bez DPH. Šance na prodej se tak naskytne nejspíš pro prostředníka, který si pro jednotlivá vozidla zajistí několik různých kupců z jiných Krajů.
Aktuální přehled provozních autobusů.
Rekreační doprava na Teplicku
(10.2.2008)
Aktualizován článek o lince číslo 31 - cyklobusu v souvislosti se změnou tarifu a typem vozidla vypravovaným na linku v roce 2008. Odkaz najdete v rubrice články.
Práce na silnici i trakčním vedení
(7.2.2008, Jan Maxa)
Naplánované, okamžité, odložené a realizované v náhradních termínech. Takové jsou výluky, které probíhají každoročně v Teplicích i okolí. Rok 2008 bude na výluky opět bohatý zejména díky několikrát odložených staveb kruhových křižovatek.
Protože jsou k dispozici nejen aktuální materiály, ale i poměrně bohatý archiv z výluk v minulých letech začíná se naplňovat funkční význam rubriky "Práce na silnici" kam se budou soustřeďovat obsáhlejší informace o dokončených výlukách. Začínáme poslední dokončenou výlukou ze Šanova
Lanová dráha na Komáří vížku nabídnuta k odkoupení městu Krupka
(1.2.2008, zdroj web města Krupka)
Již delší dobu prosakují na veřejnost informace o záměru provozovatele nejdelší lanové dráhy v ČR nacházející se v Krupce na Teplicku o jejím prodání či zastavení provozu. Oficiální stanovisko k aktuálnímu stavu bylo zveřejněno 28.1.2008 na oficiálním webu města Krupka. celou zprávu najdete zde
Kontrolní jízda hejtmana na lince č. 137 - Mediální servis
(26.1.2008, zdroj web ÚK)
Mezi lázeňským Teplicemi a krajským městem Ústí nad Labem jezdí už několik let autobusová příměstská linka č. 137. V pátek 25.1.2008 se na ní novým autobusem Solaris svezl i hejtman Jiří Šulc. Celou tiskovou zprávu naleznete na webu Ústeckého kraje.
Částečné návaznosti mezi MHD Teplice a MHD Ústí n.L.
(25.1.2008, Jan Maxa)
Od druhé poloviny ledna 2008 se cestujícím mezi Krupkou a Ústím nad Labem mírně zvyšuje jistota návaznosti linek MHD Teplice číslo 123 a 139 s linkou MHD Ústí nad Labem číslo 11 navzájem se setkávajících a končících v obci Chlumec. Stalo se tak na základě nespokojenosti cestujících neboť některé spoje se tu potkávají v kritických časech a v případě zpoždění na sebe nečekají. Nově na základě dohody obou dopravců (provozy MHD nejsou prozatím nijak konkrétně propojeny do užší spolupráce) vzniklo u zmiňovaných "kritických spojů" mírné čekání. V souhrnu se jedná celkem o 15 spojů (8 směr ÚL v PD a 4+3 směr Krupka v PD+SN). V platných jízdních řádech s touto návazností k žádné změně odjezdů nedošlo.

Narozdíl od přímé návaznosti uvedené v jízdních řádech jako je to například u linek číslo 147 a 445 (viz. foto) se poznámka čekání objevuje jen u grafikonů řidičů a cestující si tak správné spoje musí podchytit sám. Orientačně platí, že Teplické spoje vyčkávají až 5 minut a Ústecké 2 minuty. Nelze na to však 100% spoléhat, protože dopravci nemají společný komunikační systém (řidič nemůže zavolat řidiči) a záleží jen na vizuálním kontaktu. V praxi to znamená, že se spoje nakonec můžou minout 200 metrů od točny.
Přesto lze tento stav označit jako další pozitivní krok k budoucí integraci dopravy, která však bude vyžadovat podstatně více změn a prozatím ani nelze odhadovat časový horizont její realizace.
Větší bezbariérovost v příměstské dopravě na Teplicku a Ústecku
(12.1.2008, Jan Maxa)
Zlepšení kultury cestování v příměstské dopravě Teplice se rozšiřuje až do sousedního Ústí nad Labem. Od 10. ledna se na příměstské lince číslo 137 začal v pracovní dny objevovat zbrusu nový Solaris Urbino 15 - Euro IV ev.číslo 417. Je vypravován na druhé pořadí linky, které je označeno v jízdních řádech jako bezbariérové. Na počátku roku 2008 má příměstská doprava již 4 autobusové linky s garantovanými spoji (123, 124, 137 a 139), které zabezpečuje 6 kapacitních 15metrových třínápravových autobusů a na dalších se připravuje zavedení částečné nízkopodlažnosti pomocí autobusů v provedení LE, která však již nebude garantována a obsadí běžná pořadí.
Změny v MHD Teplice od 1.1.2008
(31.12.2007, Jan Maxa)
Od 1. ledna 2008 dochází v městské a příměstské dopravě k změnám jízdních řádů autobusových a trolejbusových linek.
Změny zahrnují též rušení, úpravu tras a zavedení nových linek. Aktulizované linkové vedení včetně nového schéma trolejbusů si můžete prohlédnout v sekci "linkové vedení".
Archiv aktualit
(rok 2007)
starší aktuality najdete zde
Pošlete SMS ve tvaru SHOUT 15799 jmeno vzkaz na číslo +420 736 300 202
::ČNDS, Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148 ::Napište nám::