ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ
Publicistika

Naším pohledem...

Systém trolejbusových kolapsů v Ústí nad Labem
(28.12.2007, Jan Maxa)
"Páteřní systém trolejbusových kolapsů v Ústí nad Labem je úplný a funguje dokonale". Tak by bylo moľné parodovat prosincová oficiální prohláąení zástupců města a DP, kdy se pomalu pěly ódy na Střekovské trolejbusy a celkový rozsah sítě. Nevyhnutelné a očekávané se vąak událo nečekaně brzy a poněkud pokazilo radost z "vytouľeného" překlenutí řeky elektrickou trakcí. Totální kolaps celé sítě pouhé 4 dny po zahájení provozu Střekova v praxi ukázal, ľe trolejbusový systém je neúplný, morálně zastaralý a zkostnatělý. Cestující veřejnost je vąak "masírována dokonalostí" ústeckých trolejbusů aľ to bere dech a to i přesto, ľe není dne, kdy se na trolejbusových linkách cestuje "ve velkém" v náhradních autobusech. Člověk by pomalu věřil, ľe existuje jeątě jiné Ústí a zrovna on má smůlu a ľije v tom nesprávném, kde doprava nefunguje. Pokračování zde...,
Ústí nad Labem - Lanovka na Větruši
(01.05.2007, Petr Ježek)
Ústí nad Labem - DV dnešní době je v Ústí nad Labem možné vidět veliký stavební ruch spojený s rozsáhlou přestavbou středu města. Daří se tak postupně realizovat smělé plány započaté již za zesnulého primátora Jílka. Vydlážděné náměstí, stylové pouliční osvětlení, výsadba zeleně, venkovní posezení, kavárničky, hospůdky. Tak na to všechno si ústečané zajisté rádi a rychle zvykli.
Pokračování zde...,
Ústí nad Labem - MHD pro sběrače kovů ?
(15.01.2007, Jan Maxa)
Ústí nad Labem - Další negativní rána pro kvalitu MHD v Ústí nad Labem, aneb kam asi směřuje budoucí struktura cestujících ? Vandalové, černí pasažéři a podle výše uvedených fotografií nově též sběrači kovů. Je to docela pochopitelné. Městská policie těmto "podnikatelům" vyhlásila válku a je nyní téměř jisté, že je na ulici zachytí hlídka, proto se asi osvědčuje nová taktika - převoz kradených kovů v MHD.
Pokračování zde...,
Kam kráčíš, ústecká městská dopravo?
(18.01.2006 , Petr Ježek)
Ústí nad Labem - S příchodem nového roku nastává v ústecké MHD větší množství změn, které zajisté ovlivní chod města samotného. Celkově můžeme systém MHD v Ústí nad Labem nazvat jako kompaktní celek, který svou úrovní v mnoha případech vyniká nad srovnatelnými systémy MHD v ČR.
Pokračování zde...,
::Úvod ::Redakce ::Kontakt