ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Vsetín a Valašské Meziříčí
Dopravní společnost ČSAD Vsetín je držitelem licencí a na základě smlouvy s městem Vsetín provozovatelem městské hromadné dopravy. Na základě požadavku města Vsetína byl, dle dříve zpracovaného projektu, v roce 2002 spuštěn nový systém MHD. Ten představoval změnu v organizaci dopravy ve městě spočívající především v trasování a očíslování linek, zavedením intervalových jízdních řádů a nedílnou součástí byla rovněž náhrada způsobu odbavování MOC (Mechanické odbavování cestujících) novým elektronickým systémem firmy EM TEST. Jednotlivé jízdné je nyní placeno formou odečtu z elektronické peněženky (čipové karty) nebo v hotovosti u řidiče autobusu.
Od roku 2002, tedy již po spuštění nové organizace MHD, prošel systém určitým vývojem a změnami. V současné době je provoz zajišťován na deseti linkách, z čehož šest linek je základních (č. 1-6) a čtyři zrychlené (č. 10-13). Pro zajištění provozu městských linek má dopravce vyčleněno celkem 18 autobusů pěti typů – 6x Karosa B 731, 6x Karosa B 732, 1x SOR B 9,5, 1x SOR B 10,5 a 1x SOR BN 12. Mimo těchto vozidel se na zabezpečení dopravy podílí dalších osm autobusů, kmenově zařazených v příměstské dopravě, v rozsahu celkem deset spojů na pěti linkách denně.
Nejnovějším vozidlem určeným pro MHD je nízkopodlažní autobus SOR BN 12, jež byl poprvé nasazen do provozu dne 22. 12. 2004. Autobus je vybaven pohonnou jednotkou tvořenou motorem IVECO F4 AE 0682H*C a automatickou pětistupňovou převodovkou ALLISTON T280R, celková obsaditelnost vozu je 106 cestujících, z čehož je 31 míst k sezení a 75 ke stání. Karoserie je již z výroby opatřena modrým nátěrem vhodným pro umístění předem objednané celoplošné reklamy.
Na pořízení vozidla dopravce využil možnost čerpání státní dotace z programu Ministerstva dopravy ČR na podporu obnovy vozidel městské hromadné dopravy a finanční částku ve výši 500 000Kč poskytlo i město Vsetín. Vsetínský SOR BN 12 drží dva primáty: je prvním vyrobeným autobusem svého typu ve třídveřovém provedení a také prvním městským dvanáctimetrovým nízkopodlažním vozem v rámci podniku ČSAD Vsetín. Jelikož je vsetínský nízkopodlažní autobus ze strany cestující veřejnosti přijímán velmi pozitivně, bude ČSAD Vsetín i v letošním roce žádat o přidělení dotací na obnovu dvou vozů, z nichž jeden by měl být určen pro MHD ve Vsetíně.

Společnost ČSAD Vsetín je rovněž provozovatel sítě MHD v sousedském Valašském Meziříčí, kde je provoz zajišťován pěti linkami. Tyto linky jsou obsazovány převážně vozy Karosa B 732, které prošly v roce 1995 generální opravou a z oněch proslulých „atmosféráků“ jim zůstaly pouze zadní nápravy zn. RÁBA. V provozu se ovšem můžeme také potkat s vozy Karosa B 734 a Karosa B 934, která se tváří spíše jako zlinerovská překopávka. Celková výprava je ve Valašském Meziříčí sedm vozů.
Výhodou pro návštěvníka města je fakt, že všechny linky kolují centrem města, zvláště přes zastávky Železniční stanice a Náměstí MHD.

Článek pro ČNDS připravil:
Ing. Oldřich Holubář - ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín
Josef Fiurášek - Zlínský spolek přátel trolejbusové dopravy
::Úvod ::Redakce ::Kontakt