ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Most & Litvínov
Most je okresní město čítající přibližně necelých 60 tis. obyvatel. Město je křižovatkou několika železničních tratí, které zde buď začínají či projíždějí po páteřní trati. Jsou to tratě 110 Kralupy nad Vltavou - Most, 113 Lovosice - Most, 123 Most - Žatec západ, 130 Ústí nad Labem - Chomutov a 135 Most - Moldava v Krušných horách. Pro tuto železniční křižovatku bylo vybudováno nové nádraží u kterého je umístěno i autobusové nádraží regionálních linek. K mosteckému nádraží se dá dostat i několika autobusovými linkami MHD či dvěma tramvajovými linkami. Městskou hromadnou dopravu provozuje Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, který je akciovou společností, založenou a vlastněnou městem Mostem a Litvínovem.

Město Litvínov, které leží přímo pod Krušnými horami, ve kterém žije necelých 29 tis. obyvatel. Ve městě se nachází dvě nádraží, Litvínov na trati 134 Teplice v Čechách - Litvínov a Litvínov město, které leží na trati 135 Most - Moldava v Krušných.

Veřejná doprava na Mostecku

Veřejná hromadná, nejen městská hromadná, doprava je na Mostecku dosti opomíjená. Nemyslím opomíjení přímo od místních obyvatel, ale spíše její opomíjení z hlediska státu a jejího významu. Je to určitě škoda, protože rozhodně není nezajímavá, lidmi nevyužívaná nebo malého rozsahu. Na první pohled se může zdát, že se jedná o systém dopravy v menším a malých městech. Jenže tento první pohled není správný. Je třeba se uvědomit, že města Most a Litvínov čítají dohromady cca 95 tisíc obyvatel. K tomu je nutné připočítat ještě město Meziboří (dalších cca 5 tisíc obyvatel). Dopravu do tohoto horského města zajišťují autobusy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a. s. (tak dlouhý je celý název zdejšího dopravního podniku). Spoje mají intervaly o špičku osm a mimo špičku dvacet minut. Tedy se nám počet obyvatel zvedne na téměř 100 tisíc, a to už zdejší provoz řadí mezi ty větší (rozhodně z pohledu samotného Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova). Určitě bych měl zmínit ty zajímavosti. Určitě největším lákadlem a zajímavostí je tramvajová trať z Mostu do Litvínova. Trať má stále svůj význam, své cestující (kteří neubývají) a pro Mostecko je klíčová. Musím mnohé uklidnit, o její likvidaci nebo něčem podobném se neuvažuje. V posledních letech prošly opravami výhybky, oblouky, některá nástupiště, rozvodny, části kolejí. Údržba je v rámci možností dobrá. Na této trati jsou asi nejvíce zajímavé zastávky Souš, Chemopetrol a Petrochemie. Jedná se o zastávky s podchody, v případě zastávky Souš je podchod veden i pod čtyřproudou silnicí a ústí až ve stejnojmenné městské části. Zastávky Chemopetrol a Petrochemie mají navíc velkokapacitní přístřešky. Tramvajové vozy jsou jaké jsou. Určitě by mohly být více modernizovány, ale pravdou je, že vozy nejezdí rezavé nebo špinavé. DP se potýká s jinými problémy, než je úroveň modernizace tramvají. Ústecký kraj, jako velký „podpůrce“ veřejné dopravy odmítl dotovat meziměstské tramvaje. DP musí hledat řešení, a všechno to ostatní musí počkat. Demagogické argumenty kraje o souběhu tramvají s autobusy a vlakem nemá smysl komentovat a rozebírat. Další zajímavostí jsou určitě i autobusy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Až na dva Sory 7,5 zakoupené letos z Hradce Králové a zájezdové autobusy, jsou všechny autobusy na pohon LPG. Jsou tedy poháněné plynem propan-butan. Mezi zajímavost mezi busy patří určitě i městské nízkopodlažní Many, které jinde u nás k vidění nejsou. Zajímavý je určitě i způsob odbavování ve vozidlech zdejšího městského DP. Je pomocí bezkontaktních čipových karet. Jako náhodný cestující nemusíte zoufat, v každém autobuse a v tramvaji (kromě zadních vozů souprav) je mincovní automat. Pokud by automat nefungoval nebo jste potřebovali poradit, jízdenky prodává také řidič, který jistě i poradí. Co mohu doporučit případným zájemcům? Za svezení stojí autobusová linka 23 v Litvínově, které jede na Meziboří. Stoupání do hor je značné a dlouhé. Je to určitě jedinečné svezení. Velmi pěkná je také autobusová linka 13, pokud jede až do Oseka. Trasa vede po úzké silničce v lese. Navíc Osek je pěkné město. Navíc se dopravním prostředkem městského DP z jednoho okresu svezete do okresu sousedního. Abych nepsal jen o městském DP. Dalšími dopravci provozující pravidelnou dopravu jsou Kavka (autobusová doprava, především spojení Mostu s Prahou a Plzní) a Dopravní podnik Ústeckého kraje, který zajišťuje většinu meziměstského spojení. Jeho zdejší autobusová nádraží jsou smutná zajímavost. Železniční dopravu provozují České dráhy. Most je křižovatka několika tratí. Zajímavou je trať do Moldavy v Krušných horách, jejíž osud už visel na vlásku. Bohužel, železniční vozidla zde jsou standart Česka, což není dobré. Ona dlouhá cesta, například z Mostu na Moldavu, po nepříliš kvalitních kolejích v přeplněném motoráčku řady 810. To není to pravé. Přitom turistický potenciál, a nejen on, tato trať má velký. Tím spíš, pokud jednou dojde k propojení s železniční sítí Německa. Co ještě napsat? Snad jen to, nenechte se zmást prvním pohledem a předsudky. Nejsme tu lidé žijící v chemikáliích vedle vydolovaných děr s ropáky na zahrádce. Žijí tu normální lidé (zdaleka nejen v panelových domech), mnozí spokojeně, v moderních městech. Možná ona města nejsou výstavní a ta nejkrásnější, ale mají co nabídnout a nabízí toho dost. A vy, co vás zajímá doprava, nesuďte podle slabého víkendového tramvajového provozu. O víkendu nejezdí tolik pravidelných cestujících a meziměstská doprava nemá takovou poptávku ze strany cestujících, přesto by se zaplnilo mnohem více vozů. Jenže ty nejen kraj nechce zaplatit. Autobusů také nejezdí tolik, jako o pracovní dny. Přijeďte v pracovní den, nejlépe o jeho špičku, to je něco jiného. Tramvajová meziměstská linka a městská linka (nevykrývá hlavní přepravní proud) nikdy nebudu mít interval jako je na hlavních linkách například v Praze. Ale věřte, že například o odpolední špičku pracovních dnů je vypravováno více jak třicet tramvají a autobusový provoz je velmi silný. Závěrem snad jen všechny pozvat, ať se na Mostecko přijedou podívat. Najdou zde i krásné hory, kam vás vyvezou jak autobusy tak vlaky, které vozí cestující z Mostecka do hor na Teplicku. O víkendu tady jezdí i cyklobusy a cyklotramvaj. Nebude to zbytečný výlet. A věřte, že špinavost, smrad a doly nejsou synonymem Mostecka! Přijeďte se přesvědčit!
Vladimír Šefr
::Úvod ::Redakce ::Kontakt