ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Litoměřice - městská hromadná doprava
Královské město Litoměřice leží na soutoku řek Labe a Ohře, přibližně 68 km severně od hlavního města Prahy a asi 20 km od krajského města Ústí nad Labem. Historie města sahá do hlubokého středověku - roku 993 je prvně zmíněna provincie litoměřická s Litoměřicemi jako celnicí na Labi a roku 1057 je zde založena kapitula u baziliky sv. Štěpána. Statut města mají Litoměřice ale až od vlády Přemysla Otakara I. v 1. polovině 13. století. Ve středověku byly Litoměřice jedním z nejvýznamějších měst Českého království, což připomíná mnoho historických památek. Městem s více než 25 000 obyvateli prochází dvě železniční tratě: 072 Ústí nad Labem západ - Lysá nad Labem a 087 Lovosice - Česká Lípa. Městskou hromadnou dopravu zajišťují tři autobusové linky s vozidly Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s..
Změny v litoměřické MHD
(26.1.2008, zdroj Litoměřický deník)
    Od 18. května došlo v mětské dopravě k následujícím změnám:
Linka A - byla zrušena
Linka B - změna jízdních řádů v návaznosti na spoje ČD, vybrané spoje prodlouženy do zastávky Interspar.
MHD Lovosice - stručně
(26.1.2008, Karel Mikolášek)
    Spoje městské hromadné dopravy Lovosice vyjedou prvně 28. ledna 2008. První spoj vyrazí v 5.23 od autobusového nádraží směrem ke kostelu.
Autobus MHD Lovosice měl prezentační jízdu
(11.1.2008, Karel Mikolášek)
    Včera dopoledne proběhlo seznámení zástupců městského úřadu Lovosice s autobusem, jenž bude zajišťovat spoje MHD Lovosice, a jeho následné prezentační jízdě po trase linky. ČSAD Semily na tuto linku nasadí 2 měsíce starý autobus SOR C 9.5 o délce 9,58 m s 34 místy k sezení a 27 k stání. Poprvé s cestujícími by měl vyjet do ulic města již 21. ledna tohoto roku.     (zdroj: server Litoměřicko24.cz, 10.1.2008)
Nové jízdní řády MHD v platnosti
(5.1.2008, Karel Mikolášek)
    Ve středu 2. ledna 2008 vyjely autobusy MHD Litoměřice linek B a D prvně dle nových jízdních řádů. Iniciátorem změny bylo město po kritice cestujících ohledně nedodržování starých jízdních řádů a následné ujíždění přípojů meziměstských a dálkových autobusů, či vlakových spojů. Největší změnou je zavedení tzv. "kyvadlové dopravy", kdy autobusy na linkách B a D vyjíždějí z autobusového nádraží v patnáctiminutových intervalech, což umožní cestujícím dostat se na autobusové nádraží v krátkém čase z celého města.
    Změny se ovšem nedotkly linky A, na jejímž financování se podílí vedle města také Interspar. To se ale může změnit, neboť město oslovilo i společnost OBI, aby se na financování této linky také podílela. Proto bude řešen jízdní řád linky A v průběhu měsíce ledna.     (zdroj: Litoměřický deník, 3.1.2008)
Město za autobusy vybere méně peněz
(4.1.2008, Karel Mikolášek)
    Před půl rokem město Litoměřice ukončilo pronájem autobusového nádraží Dopravnímu podniku Ústeckého kraje. Krátce poté město zavedlo nové podmínky pro vjezd autobusů na nádraží, které v současnosti využívá osm autobusových dopravců. Hlavním bodem těchto podmínek je platba 30 Kč za každý vjezd autobusu na nádraží dle schváleného jízdního řádu. Radnice si od tohoto kroku slibuje zisk finančních prostředků pro celkovou rekonstrukci a modernizaci autobusového nádraží a přilehlých prostor. Prvotní propočty města hovořily o částce 2 miliony ročně.
    Změnu v propočtech ovšem přineslo poslední zasedání zastupitelstva města, kde bylo odhlasováno přiznání množstevní slevy pro dva největší autobusové dopravce na Litoměřicku: ČSAD Semily a ČSAD Slaný. Množstevní sleva ve výši 50% se u těchto dopravců vztahuje pouze na spoje v rámci základní dopravní obslužnosti.
    Tímto krokem se odhadovaná částka sníží asi o čtvrtinu, tedy na 1,5 milionu ročně. Přesto by nemělo dojít k ohrožení rekonstrukčních prací plánovaných již na letošní rok, které zahrnují vybudování chybějícího parkoviště pro cca 60 - 80 osobních aut obyvatel města a okolí, kteří pro svou další cestu dají přednost autobusům či vlakům. Vznik parkoviště je součástí již připraveného projektu modernizace autobusového nádraží dle studie městského architekta Mužika. Samotná nástupiště autobusového nádraží budou mít po modernizaci tzv. hřebenovitý charakter, jenž je použit například na autobusovém nádraží v Českých Budějovicích.
    Projekt modernizace autobusového nádraží bude zároveň počítat i s připravovaným dopravním řešením ulice Českolipská, tedy se stavbou tzv. jihovýchodní spojky, čímž se zamezí nutnosti do již rekonstruované oblasti znovu zasahovat.     (zdroj: Litoměřický deník, 2.1.2008)
V Lovosicích se rozjede MHD
(18.12.2007, Karel Mikolášek)
    V novém roce zažije doprava v Lovosicích historický okamžik: poprvé v dějinách města vyjedou do ulic autobusy městské hromadné dopravy. Prvních šest měsíců roku 2008 bude probíhat zkušební provoz, přičemž město bude sledovat vytíženost linek a jednotlivých zastávek. Pokud se MHD neosvědčí, dojde k jejímu zrušení.
    Městskou hromadnou dopravu bude pro město zajišťovat společnost ČSAD Semily malými a středně velkými autobusy, za něž požaduje od města dotaci 30 Kč za kilometr. Jediná linka MHD bude začínat u závodu Lovochemie s pokračováním ulicemi Purkyňova, Svatopluka Čecha do Nového Klapý a zpět na autobusové nádraží. Z autobusového nádraží povede linka na stávající zastávku u kostela, zastávku Centrum a do Dlouhé ulice, kde se projetím ulic Příčná a Labská otočí a vydá se do ulice Jabloňová alej. Alej autobus bez zastavení projede k hřbitovu a zastaví v ní při zpáteční cestě od hřbitova do centra. V centru zastaví autobus u bývalého ÚNZ, v Žižkově ulici u DELI a na autobusovém nádraží a vydá se do ulic Svatopluka Čecha a Purkyňova. Odtud již pojede do cílové zastávky u závodu Lovochemie.
    Spojů bude celkem jedenáct. První vyjede v 5.23 z autobusového nádraží a poslední spoj končí v 17.42 opět na autobusovém nádraží. Jízdné bude činit 10 Kč.     (zdroj: Litoměřický deník, 11.12.2007)
MHD Litoměřice - stručně
(18.12.2007, Karel Mikolášek)
    Původně avizovaná změna jízdních řádů MHD Litoměřice na 9.12.2007 byla odložena na leden 2008. Od nového roku oproti MHD jiných měst v Ústeckém kraji jízdenky nepodraží, cena základní jízdenky zůstává ve výši 9 Kč.
Jízdní řády se nejspíš změní
(26.10.2007, Karel Mikolášek)
    Před třemi týdny upozornil Litoměřický deník na četné stížnosti obyvatel města na nedodržování jízdních řádů autobusy městské hromadné dopravy v Litoměřicích. Tento podnět na město zapůsobil a to zadalo dopravci, jímž je Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., úkol vypracovat návrh nových jízdních řádů. Tento týden městu předložený návrh přináší změny na linkách B a D. Dle předběžných informací spočívá změna v natažení dosavadních jízdních dob obou linek v dopravních špičkách o 5 minut. Výraznější změna přichází v lepší návaznosti na páteřní trasy autobusové a železniční dopravy ve směru Praha, Ústí nad Labem a Liberec. Například první spoj na lince D by měl vyjíždět z autobusového nádraží již ve 4.25, co umožní cestujícím stihnout první autobusový spoj do Prahy v 5 hodin ráno.
    Celkově ovšem zůstanou zachovány půlhodinové intervaly a počet spojů, tedy 21. Nic se prozatím nebude měnit ani na lince A, která s městem spojuje hypermarket Interspar. O nových jízdních řádech rozhodne odbor dopravy a silničního hospodářství s radou města během následujícího měsíce. Pokud bude změna schválena, začne platit s celostátní změnou jízdních řádů 9. prosince. Město dotuje MHD částkou 2,5 milionu korun a na linku A finančně přispívá i litoměřický Interspar.     (zdroj: Litoměřický deník, 26.10.2007)
Litoměřice budou mít novou linku MHD
(31.08.2005 , Petr Šašek)
    V Litoměřicích vznikne od 1.9. nová autobusová linka MHD s označením "A". Trasa linky bude začínat u litoměřického horního nádraží, dále po ulicích Teplická, Masarykova kde odbočí do Palachovy. Dále přes autobusové nádraží a Tyršův most, kde bude ukončena na kruhovém objezdu před Terezínem. Nová linka bude obsluhovat Interspar, který se právě kolauduje a provoz bude zpočátku (do konce tohoto roku) i hradit. Protože zatím linka bude hrazena v režii Intersparu, cestování bude zdarma. Po vyhodnocení zkušebního provozu se teprve město rozhodně zda linku zachová a bude přispívat na ztrátovost. V tom případě pak cestující uhradí stejné jízdné jako na ostatních linkách MHD "B" a "D", tedy osm korun.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt