ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Kolín

MAD nebo MHD?

V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. První listiny dokládají, že město bylo již od poloviny 13. století královské. Mnohá privilegia za vlády Lucemburků přispěla k rozvoji města stejně jako jeho poloha na křižovatce tří prastarých cest, užívaných již od dob římského impéria. Nový rozkvět města nastal v 19. století rozvojem průmyslu a výstavbou železnice. Centrem města je Karlovo náměstí. V jeho středu stojí kašna z červeného pískovce a morový sloup z r. 1682. Dominantou města je gotický chrám sv. Bartoloměje, dílo stavitele Petra Parléře. S městem je spojena i řado osobností, které se zde narodily, žily nebo pracovaly, za všechny lze jmenovat toho nejznámějšího - skladatele a kapelníka Františka Kmocha.
Z hlediska dopravního je město především velkým železničním uzlem. Ve městě, v jehož blízkosti byla minulý rok uvedena do provozu automobilka, se mohutně rozvíjí MAD, jejíž 9 linek na velmi vysoké úrovni provozuje společnost MAD Kolín - od srpna 2005 Connex. Do městské dopravy zasahuje rovněž ČSAD Polkost se svou linkou PIDu ze Zásmuk. Mimoměstskou autobusovou přepravu zajišťují především OAD Kolín a Connex Východní Čechy.
Nový autobus Sor BN12
(Vloženo: 15.10.2007, Autor: Petr Ježek)
Dnes na linky MAD poprvé vyjel nový přírůstek ve vozovném parku, autobus SOR BN12 RZ 6S7 0206. Tento vůz je tak již šestým nízkopodlažním vozem v kolínské MAD a je hned od počátku opatřen celovozovou reklamou v oranžovobílé barvě.
Aktualizace 18.10.07 - přidáno foto nového vozu.
Rekonstrukce železničního koridoru
(Vloženo: 10.8.2007, Autor: Petr Ježek)
Od jara roku 2007 probíhá rekonstrukce železničního koridoru v oblasti kolínského nádraží. Jako první přišla na řadu trať 010 od podjezdu tratě 230 až k pardubickému zhlaví kolínského nádraží. Stavbu provádí sdružení stavebních společností Metrostav, SSŽ a OHL ŽS. Během této první fáze je rekonstuována i železniční zastávka Kolín - dílny a již zmiňovaný podjezd pod tratí 230.
Nové obratiště linky 3
(Vloženo: 31.10.2006, Autor: Petr Ježek)
Nová výstavba v oblasti pod Vodojemem vyžaduje také drobné změny ve vedení linky č. 3. Původní konečná linky "Sídliště" byla posunuta směrem do "Sídliště" po té co téměř rok zajížděla na provizorní smyčku v souběžné ulici. Jako obratiště se zde, zcela logicky, využívá kruhový objezd uprostřed nových obytných celků. Na přiloženém snímku je patrné, že ne zcela je hotovo a obytné domy teprve čekají na nové nájemníky. O vytíženost linky je tak zřejmě v těchto místech definitivně postaráno.
Výstavba Kolínské řepařské drážky
(Vloženo: 13.10.2006, Autor: Petr Ježek)
Velmi zajímavá stavba pozvolna vyrůstá nedaleko Kolína, konkrétně mezi Sendražicemi a Ovčáry. Jedná se o obnovu Kolínské řepařské drážky, která se v těchto místech nacházela již v 19. století.
Pokračování zde...
Nové vozy SOR
(Vloženo: 10.10.2005, Autor: Petr Ježek)
Na jaře roku 2006 se MAD v Kolíně dočkala další výrazné, kvalitativní změny v podobě 2 nových vozů Sor BN12. Na snímku vůz 5S8 0015, během pauzy na konečné Nemocnice. Druhý vůz obdržel RZ 5S5 6007. Tyto údaje o RZ jsou v Kolíně obzvláště důležité, protože jak je všeobecně známo, vozy MAD Kolín nemají viditelné e.č. To nahrazuje právě poslední 2 čísla na RZ (resp. SPZ). Oba vozy již neobdržely "tradiční" bílý pruh na spodním okraji vozu, který byl donedávna charakteristickým znakem všech kolínských vozů.
Nové linky k nákupnímu centru Tesco
(Vloženo: 10.10.2005, Autor: Petr Ježek)
V souvislosti s otevřením nového nákupního centra došlo k částečnému přeorganizování linkového vedení MAD v Kolíně. Na snímku vůz Mercedes Benz Citaro KOA 47-02, při výjezdu ze stanice Tesco na lince 7. Tato linka je v provozu ve všední den a je vedena ke kolínské automobilce. O víkend je provoz zajištěn linkou 10, která je vedena do Sendražic + 2 spoje k automobilce.
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148