ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Chrudim
Okresní město Chrudim leží na řece Chrudimce jižně cca 15 km od krajského města Pardubice. Počet obyvatel čítá zhruba 24 tis Městem probíhá několik železničních tratí lokálního významu a to: 016 Borohrádek - Chrudim, 017 Chrudim město - Heřmanův Městec a 238 Pardubice - Chrudim - Havlíčkům Brod. MHD je zde provozována výhradně společností Connex Východní Čechy, a.s. na sedmi linkách z toho ve všední den jsou v provozu 5 a o víkendech 2. Jejich vedení je dáno nedávnou výstavbou okruhu kolem celého města, dále potom polohou významných sídlišť na jihu a východě města a polohou průmyslových zón v oblasti Tovární ulice a bývalého areálu Transporty. Jejich interval bývá v drtivé většině případů půlhodinový až hodinový. I když byly snahy přiblížit cestujícím jízdní řády do klasické podoby MHD již na přelomu let 2003/04 se JŘ vrátily do ne zcela přehledné podoby "Čsad", zejména pak odlišení od příměstských linek na společných zastávkách je minimální. Vozový park tvoří 4 klasické městské Karosy v barvách Connexu a dva SORy. S tímto vozovým parkem je poté dopravce schopen garantovat i spoje s přepravou invalidů. Autobusy, dle údajů přepravce, najezdí v provozu MHD Chrudim 230 022 km.
Cyklobus na linkách MHD
(19. 6. 2006 , Petr Ježek)
Na linkách MHD v Chrudimi je možné se setkat i s tzv. nestálým vozovým parkem. Mezi tento lze zařadit jak linkové typy jako jsou Karosa Cxxx či Sor C atp. Jedná se většinou o přejezdy či ev. záskok za rozbitý vůz určený výhradně pro MHD Chrudim. Mezi velkou raritu můžeme zařadit přítomnost cyklobusu Connexu Východní Čechy na lince 1 dne 18. června 2007 (byť se jedná o původní vůz MHD Chrudim). Jak dokumentují přiložené fotografie vůz Karosa B732 HB 64-12 byl pro účely přepravy kol předělán z běžného "béčka". Jeho původní podobu naleznete v přehledu vozidel. Linková orientace se "krčí" nenápadně vpravo dole za čelním sklem. Mírné zmatení cestující tak mohli nastupovat do zcela jasně označeného cyklobusu a to jak zpředu tak i za zadním sklem.
Konec MHD na Resselově náměstí
(aktualizace 30.5.2007 , Petr Ježek)
V souvislosti s rekonstrukcí Široké ulice definitivně vyloučilo město Chrudim MHD ze středu města. Tato rekonstrukce, která spočívala ve vydláždění Široké ulice měla "znepříjemnit" používání IAD v centru města. Po celé délce ulice totiž bylo vystavěno 17 schodů, které musí auta překonávat. Místo, zřejmě zamýšleného, efektu se ale dostavily dlouhé kolony aut pomalu najíždějící na překážku. V místním tisku dokonce proběhla zpráva o několikanásobně zvýšené koncentraci výfukových plynů. Chrudim se tak stala odstrašujícím příkladem vyřešení dopravní situace v centru města. Posuďte sami: několikanásobně zvýšený provoz aut, a to v obou směrech, zvýšení koncentrace škodlivin a definitivní vyloučení MHD z centra města!!!
Prototyp vozu SOR BN12
(30. 6. 2006 , Petr Ježek)
Městská doprava v Chrudimi zaznamenává další kroky ve svém rozvoji. Poté co se ve městě rozmístily nové "městské" označníky stanic MHD, objevují se i změny ve vozovém parku. V prvním čtvrtletí zakoupil přepravce za finančního přispění města Chrudim nízkopodlažní vůz typu SOR BN12 (třídveřová verze). Tento vůz disponuje kompletní sadou orientačních cedulí a jako jediný oznamuje číslo linky i za zadním sklem. Další novinkou je provoz prototypu právě tohoto typu vozidla (Sor BN12), tentokráte v čtyřdveřové verzi (viz. foto). Vůz není osazen digitálními ukazateli linkového vedení, tedy tak jak se v roce 2004 objevil na prezentaci v pardubické MHD. Jako majitel je na bočnici uveden Connex Východní Čechy, další podrobnosti pobytu vozu v Chrudimi redakce zjišťuje.
Setkání ve stanici...
(24.02.2005 ,Petr Ježek)
Město městem tvoří mnoho zřetelných prvků. Mezi ně patří i rozvinutá a zároveň funkční MHD. V Chrudimi je tomu tak napůl. Stále lze spatřit autobusy plné vzduchu, a samozřejmě bez lidí, na druhou stranu i přeplněné školní spoje, svážející studenty a pracující z okrajových sídlišť. Není proto nouze i o takové městotvorné prvky, jako na snímku zachycené, 2 vozy MHD v jedné stanici. Stalo se tak dne 16. února ve stanici Tovární-sladovna. Tato stanice byla minulý rok, v rámci rozsáhlé rekonstrukce křižovatky a výstavby hypermarketu, přesunuta cca o 100m dále po směru jízdy. Hlavními "aktéry" celé, pro Chrudim zajímavé, situace byly vozy CRA 01-81 a HB 66-34.
Autobus CRA 01-91
(9. 9. 2005 , Petr Ježek)
Po delší době se v ulicích města Chrudimě objevil vůz MHD CRA 01-91. Vůz je s největší pravděpodobností po kompletní GO. Původní, červenobílý nátěr, byl odstraněn. Vůz je nalakován v barvách Connexu, označení typu vozu je, narozdíl od některých jiných vozů, správně, tj. Karosa B 732.
Výluka - závody MTB
(31. 7. 2005 , Petr Ježek)
Další výluka v chrudimské MHD proběhla dne 30. července 2005, kdy se na Školním náměstí konaly závody horských kol. Tato výluka se týkala obou víkendových linek 7 a 8, které opět zavítali do Heydukovi ulice. Na snímku vůz HB 64-12 na lince 7. S další výlukou a zároveň změnou dopravní obslužnoti centra města musí počítat cestující v době od 1. do 8. srpna, kdy v oblasti Školního náměstí bude probíhat pouť.
Kuriozita ve značení typu vozu
(28. 6. 2005 , Petr Ježek)
Velmi zvláštní úkaz najdete v chrudimském provozu. Je jím označení typu vozu SPZ CR 80-45, který na zadní části vozu hrdě hlásá "Karosa C 732". Jelikož se jedná o vůz, který je s největší pravděpodobností po GO, bylo použito nikoliv originální, ale zřejmě interní označení přepravce. O jaký typ vozu se původně jednalo redakce momentálně zjišťuje. (Omluvte prosím sníženou kvalitu snímku, který byl pořízen mobilním telefonem)
Úvahy nad sloučením Chrudimě a Pardubic
(květen 2005 , Petr Ježek)
V poslední době se vynořují úvahy o sloučení města s Pardubicemi. I když se zatím spíše jedná o zbožné přání a úvahy ze sféry sci-fi, z hlediska řešení MHD se nejedná o nic nereálného. Úsek mezi Jeseničánky a hranicí města Chrudim je dlouhý cca 7 km. V dnešní době se zde buduje obchvat obcemi Dražkovice, Mikulovice a Medlešice - silnice I/37, takže současná komunikace bude v roce 2006 k dispozici VHD. Určitě by nebylo pro občany Chrudimě od věci využívat prodloužených spojů linky 18 či 10, které dnes končí v Dražkovicích, resp. v Mikulovicích, za využití přepravního tarifu DP Pardubice. Jestli je reálné uvažovat o prodloužení trolejbusů, či využití trolejbusů s agregáty na souběžných linkách do Chrudimi zřejmě ukáže čas.
Výluka 14. května 2005
(14. 5. 2005 , Petr Ježek)
950 let od první zmínky o městě Chrudim. Tak v tomto duchu se nesla sobota 14. května 2005, kdy od rána probíhali oslavy v různých částech tohoto města. Chrudim rovněž navštívil i nejvyšší ústavní představitel naší republiky - prezident Václav Klaus. Z hlediska dopravy lze zkonstatovat 2 zajímavosti. Jednak reklama na slavnosti umístěná na vozidlech Connexu, vypravovaných z chrudimské provozovny a objízdná trasa víkendových linek, která vedla ulicí Heydukovou (odbočuje hned za stanicí V Tejnecku). Fotografie průjezdu vozu 1E3 5434 právě touto ulicí, kde i přes dopředu inzerovaný zákaz stání, překáželi někteří neukáznění motoristé. Za povšimnutí stojí opět velmi nevýrazné označení linky na předním info panelu, které je stejně velkým písmem jako označení stanic.
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148