ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Brno
Statutární město Brno s téměř 400 tis. obyvateli je druhou největší metropolí v ČR. Ve městě, které z hlediska dopravního přepisovalo a dosud píše dějiny najdeme rozvinutý tramvajový, trolejbusový, autobusový, ale i vodní integrovaný systém v rámci MHD. Je to dáno především existencí velkých, ale i malých sídlištních celků, které se mnohdy nacházejí daleko od centra města. Ve městě, kde končila první železniční trať na našem území se dodnes nachází významný železniční uzel. Samostatnou kapitolou je poté současná a hlavně budoucí poloha místního hlavního nádraží. Z hlediska silniční dopravy je město významnou křižovatkou 2 dálnic D1 a D2. Dálniční křižovatka, pro mnohé laiky skrytá se však nachází i západněji, v oblasti starého závodního okruhu, kde jsou patrné zbytky tělesa nikdy nedostavěné dálnice Vídeň - Wroclaw. Zde se měla křížit s tehdy budovanou dálnicí Praha - Zlín - Slovensko, kterou dnes známe pod označením D1, ovšem ve zcela jiném profilu, preferujícím dálnici německou. Město samotné geograficky leží u soutoku řek Svratky a Svitavy. Jeho založení lze datovat do třicátých let 13. století. Bouřlivý rozvoj města započal roku 1850, kdy započalo připojování okolních obcí k městu samotnému. O dalším vývoji města samotného se lze jistě dočíst na jiných stránkách, proto se pojďme věnovat dopravě ve městě, kde sídlí muzeum MHD...

Stalo se na Brněnsku...

Tuto stránku o brněnské MHD začínáme poněkud netradičně. 4. 6. 2005 pořádal DPmB den otevřených dveří a k vidění zde bylo opravdu mnoho. Mezi nejzajímavější části určitě patřila jedna z prvních veřejných prezentací nástupce Citybusu - Citelis. Více zde...
::Úvod ::Redakce ::Kontakt