ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM

Členství v občanské sdružení ČNDS

Přidejte se....
Máte zájem stát se členem našeho občanského sdružení? Stačí nás osobně kontaktovat v níže uvedeném formuláři. Co je podmínkou členství v ČNDS? Slušnost, tolerance, zapálení pro věc a také trocha patriotismu vůči sdružení. Je však nutné na tomto místě zdůraznit, že naše sdružení se řídí určitými pravidly. Jejich nedodržování může vést v některých případech až k vyloučení z řad našeho sdružení. Z těchto důvodů nyní všichni kandidáti prochází pečlivým výběrem a vedení ČNDS si vyhrazuje právo žádost o členství nedoporučit ke schválení.

Petr Ježek
předseda ČNDS

Nemusíte psát e-mail, stačí nás oslovit v tomto formuláři:

::Úvod ::Redakce ::Kontakt